Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem, adatkezelés személyes adatok

1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

2. A Vásárlók adatait kizárólag saját szerződéseink, számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. Ezen adatok a következők: Név, ill. Cégnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási ill. számlázási cím. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégnek. Szállító vállalat szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre 4 napon belül bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok, melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez). Adatainak megadása önkéntes jelleggel történik.

 

3. A Szolgáltató a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadhatja. Az alvállalkozók a Szolgáltató által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak további személyeknek átadni.

4. A weboldal megtekintésének nem feltétele a személyes adatok, rendelkezésünkre bocsájtása, azonban egyes szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen.  Ezen adatok megadásakor a felhasználó beleegyezik abba, e szolgáltatások igénybevétele esetén személyes adataikat felhasználjuk azonosításuk érdekében.

5, Az adatkezelő tőle minden elvárható módon törekszik védeni a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

A számítógép vírusvédelemmel, tűzfallal ellátott, egyedi belépő jelszóval védett, mely jelszó rendszeresen módosítva van.

6. Az adatkezelés jogalapja a 2011.évi CXII. törvény és információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 5.§ 1 es bekezdés: a) az érintet hozzájárulása.

Az adatgyűjtés célja: megrendelések teljesítése, számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:

Electromedistim.hu szállítmányozási munkatársai. Külső szállító esetén a kiszállításhoz szükséges adatok átadásra kerülnek a kiszállító részére,

Az adatkezelés időtartalma:

  •   a kiállított számlák a Számviteli törvény előírása szerint 8 évig megőrizendők
  •   az elektronikusan tárolt adatok a megrendelés teljesítését követően 2 év múlva törlésre kerülnek.
  •   A vásárló kérelmezheti adatai törlését, vagy a regisztráció törlésekor törlésre kerülnek.

7. Külön rendelkezés hiányában az electromedistim.hu webáruház üzemeltetője megrendelésnél/regisztrációnál megadott e-mail címre a későbbiekben tájékoztatást küldhet akcióiról és újdonságairól.

Az adatkezelő elérhetősége // telefonszáma: +3630/8646-534  // nem emelt díjas mobiltelefonszám.

Email:  diozsuzsa(kukac)gmail.com

Címe: ElectroMediStim.hu
Székhely: 1133 Budapest, Tisza utca 11.
Adószám: 66947103-1-41   Ev. 41346082

2018. 10. 09.

Scroll to Top